Kalmetizace

  • Testování protilátek proti tuberkulóze, očkování proti tuberkulóze (BCG), kontrola jizev po očkování u novorozenců.
  • Kontroly kojenců po BCG očkování mezi 3. – 4. měsícem věku.
  • Přeočkování ve 2 – 3 letech u dětí s neprokazatelnou jizvou po BCG očkování a po negativním tuberkulinovém testu (Mantoux).
  • Očkování školních dětí v 11-ti letech, pokud předchozí Mantoux test je negativní.
  • Sledování a vyšetření osob, které byly v kontaktu s nemocným tuberkulózou.

Rádi vás vyšetříme, pokud máte podezření, že jste mohli být s tuberkulózou v kontaktu.

Poznámka:
Dlouhá léta u nás diskutuje Pneumologická společnost, Společnost dětských lékařů, Hlavní hygienik ČR, Národní jednotka dohledu na tuberkulózu o významu revakcinace proti TBC v jedenácti letech. Přestože není názor těchto odborníků jednotný, Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou 65/2009 Sb. s platností od 12.03.2009 povinnost očkování v 11 letech zrušilo. Od tohoto dne není proto dále toto očkování hrazeno ze zdravotního pojištění.

Česká pneumologická společnost přesto doporučuje zachování očkování z těchto důvodů:

1. Na základě nepříznivých zkušeností z období 1986 -1994, kdy ve 3 krajích bylo očkování novorozenců zrušeno. Za toto období se výskyt tuberkulózy zvýšil šestinásobně proti ostatním krajům a navíc se významnou měrou začala vyskytovat onemocnění ptačí mykobakteriózou, která se u očkovaných jedinců nevyskytují díky zkřížené imunitě. Z těchto důvodů byl tento pokus v r.1994 ukončen.

2. Očkování proti tuberkulóze (BCG) zanechává účinnost po dobu kolem 10 let. Dnes 80% dětí ve věku 11 let nemá již žádné protilátky. Jejich další ochrana při vstupu do puberty je nezbytná, protože v této době mohou vznikat závažné formy onemocnění se sklonem k rozpadům postižené tkáně a šířením do okolí. Proti názoru, že v tomto věku očkování již nemá význam, svědčí údaje Ministerstva zdravotnictví, z nichž vyplývá, že výskyt onemocnění u nás mezi 10.a 20.rokem je nízký a stoupá až po 20 roce věku.

Protože se přikláníme k názoru o prospěšnosti očkování (BCG), nabízíme všem 11- letým dětem, jejichž rodiče budou mít o očkování zájem, možnost očkování za přímou úhradu. Probíhají jednání s pojišťovnami o možnosti úhrady v rámci jejich preventivních programů.
Na závěr je potřeba říci, že jakékoliv očkování (BCG) nemůže nikdy poskytnout 100% ochranu, ale rozhodně zabrání těžkým formám tuberkulózy.
V případě vašeho zájmu nás v nejbližším termínu kontaktujte, buď pro sjednání očkování (BCG) či další vysvětlení.

Comments are closed.