• spirometry Vitalograph a Jaeger pro měření plicních funkcí
  • pulzní oxymetry pro měření saturace krve kyslíkem
  • analyzátor NO-Niox MINO- časná diagnostika astmatu z vydechovaného vzduchu
  • ultrazvukové inhalátory pro zapůjčení pacientům domů

Comments are closed.