• spirometr Jaeger pro měření plicních funkcí
  • pulzní oxymetr pro měření saturace krve kyslíkem
  • analyzátor NO-Niox MINO- časná diagnostika astmatu z vydechovaného vzduchu

Comments are closed.