lékařMUDr. Ivo Hojka

  • Atestace I. stupně z vnitřního lékařství; atestace II. stupně v oboru tuberkulóza a onemocnění dýchacího ústrojí; specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie; člen České pneumologické a ftizeologické společnosti, Společnosti pro alergologii a klinickou imunologii
  • Certifikát o správné klinické praxi
  • Kontinuální vzdělávání v obou oborech; trvalá spolupráce s farmaceutickými firmami na vývoji nových léků pro alergiky, astmatiky a pacienty s CHOPN (chronická obstruktivní plicní nemoc)

  • Více než 25 let praxe v oboru.

sestřička

Lenka Richtrová – diplomovaná sestra, kalmetizační sestra

Sestřička je hodná, umí zacházet s dětmi, ochotně vás objedná na dobu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

U dětských pacientů uvítáme doporučení pediatra.

Rádi ošetříme i další členy vaší rodiny.

Comments are closed.