Plicní

 • Vyšetření akutních i chronických potíží spojených s projevy dušnosti, kašle a pocity tíhy, tlaku či bolestí na hrudi.
 • Péče o chronicky nemocné pacienty s astmatem, bronchitidou, CHOPN (chronickou obstrukční plicní nemocí – pozvolné zužování průdušek s rozvojem plicní rozedmy a zhoršující se dušností).
 • Dispenzární sledování dlouholetých kuřáků (kouření více než 30 let 20 a více cigaret za den).
  Kuřáci jsou ohroženi rozvojem CHOPN a plicní rakoviny, která se v posledních letech čím dál častěji objevuje i u žen.
 • Vyhledávání a sledování pracovníků ohrožených vznikem nemoci z povolání.
  V našem regionu jde především o stávající a bývalé zaměstnance eternitových závodů, železáren, vápenek, cementáren.
 • U pacientů s podezřením na plicní nádor a jiná závažná onemocnění úzce spolupracujeme se špičkově vybaveným plicním pracovištěm v nemocnici Na Homolce.

  Tuberkulóza – viz kalmetizace

Comments are closed.